(լուսանկար՝ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ/Թորոնթոյի Միջյարանուանական մարմնի)