Ara Hasserjian interviews Armenian National Committee of Canada Co-chair Shahen Mirakian