Շարունակե՛նք նեցուկ կանգնիլ մեր համայնքի սրտին՝ մեր վարժարանին (լուսանկարը տրամադրած է ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ վարժարանը)