«Յոյսի եւ յաղթանակներու երջանիկ վայրկեաններով կը ներշնչուիմ» (լուսանկարը տրամադրած է Սէրուժ Գրաճեանը)