Թորոնթոհայ Սեւան Թոսունին առաքելութիւնը՝ Պոլսոյ մէջ