Սօսէ-մանկապարտէզներու-պատասխանատու-Արտեմիս-Գրիգորեանլուսանկարը՝-ԱԳ-ի