Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ ուխտի շաբթուայ ծրագիրներէն էր ուխտագնացութիւն մը դէպի Միտլընտ քաղաքին մէջ գտնուող Նահատակաց սրբավայրը (լուսանկար՝ Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ)