թորոնթոհայեր՝ Խորէն Մարտոյեանի եւ Ռաֆֆի Տէմիրճեանի ձեռնարկած  հեծելարշաւ-դրամահաւաքին գոյացած է 25.000 տոլար (լուսանկար՝ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութիւն)