Թորոնթոյի մէջ տեղի ունեցաւ ժողովրդային հաւաք՝ ի նպաստ Արցախի անկախութեան պաշտպանութեան (լուսանկար՝ Թորոնթոյի Հայ կեդրոն)