Օնթարիոյի միացեալ խորհուրդը գործի լծուած (լուսանկարը տրամադրած է Խորէն Մարդոյեանը)