Պոսթոնի «Հայրենիք»-ի շէնքի մուտքը (լուսանկար՝ Շանթ Արմենեանի)