ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 2022-2023 կրթաթոշակի ծրագիր