ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 28-րդ «Տոհմիկ օր»-ը նուիրուած է Սուրիոյ հայ գաղութին (ծանուցումը տրամադրած է ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղը)