«Երազաին Հալէպ(էն Թոորոնթօ)» (փակցանկար` «Թորոնթոհայ»-ի, աջ կողմի վերի նկարը առնուած «Յուշամատեան»-էն)