«Հոս ու հոն» (լուսանկարներ՝ Մարսին Սքալիճի եւ Հրակ Քօսպեքեանի, գործ՝ «Թորոնթոհայ»-ի)