Երիտասարդ թորոնթոհայ տաղանդներ (լուսանկարր՝ Իշխան Ղազարեանին)