Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնին՝ COVID-19 Համաճարակի Հետ Կապուած Նոր Հաղորդագրութիւնը


Անցնող շուրջ մէկ ու կէս տարուան ընթացքին, Թորոնթոհայ համայնքը ենթարկուեցաւ զօրաշարժի` դիմակալելու COVID-19 համաճարակը:

Ստորեւ կը ներկայացնենք Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի նոր հարղորդագրոթիւնը, ուր կը ներկայացուի ցարդ տարուած աշխատանքներու ամփոփ տեղեկագիրը, ինչպէս նաեւ յառաջիկայ ծրագիրները: