Համազգայինի Գանատայի Շրջ. Վարչութիւնը Կր Հրատարակէ Դանիէլ Վարուժանի «Հացին Երգը» Երկին Անգրելէն Թարգմանութիւնը


Համազգայինի Գանատայի Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, որ հրատարակած է Դանիէլ Վարուժանի ՀԱՑԻՆ ԵՐԳԸ լրիւ երկին առաջին անգլերէն թարգմանութիւնը՝ SONG OF THE BREAD։

Վարուժանի նշեալ երկը անգլերէնի թարգմանած է Թաթուլ Սոնենց Փափազեանը՝ խմբագրութեամբ Վիգէն Թիւֆէնքճեանի։ 

Շրջանային վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, որ երկէն օրինակ մը ունենալու համար, ցանկացողները կրնան այցելեցէք իրենց երկրի Amazon-ի էջը։

Hamazkayin Canada announced the publication of SONG OF THE BREAD, the first complete English translation of Daniel Varuzhan’s HATSIN YERGE. This bilingual edition features the masterful translation of Varuzhan’s final opus by Tatul Sonentz, with a preface and notes by Viken Tufenkjian. Get your copy on the Amazon page of your country.