Բերդաքաղաք Շուշին (լուսանկարը՝ Գեղամ Ստեփանեանի ֆէյսպուքեան էջէն)