day : 12/11/2022 2 results

Ընկեր Սերոբ Վեսոյեանի յիշատակին

Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան (ՀՅԴ) Թորոնթոյի «Սողոմոն Թեհլիրեան» կոմիտէի անդամ՝ ընկերուհի Սեւան Հաճիարթինեանի արտասանած դամբանական խօսքը՝ ընկ. Սերոբ Վեսոյեանի թաղման արարողութեան ընթա...

«Հայաթափուած Շուշին Արցախը էթնիկ զտման ենթարկելու քաղաքականութեան իրական օրինակ է»․ ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանեան

— 4 Նոյեմբերին նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան պետական նախարար նշանակեց յայտնի ռուսահայ գործարար Ռուբէն Վարդանեանը։  Նախագահի հրամանագիրներով պետական նախարարի գործառոյթը ընդլայնուած է։ ...