Հարցազրոյց Վերա Եագուպեանի Հետ՝ Պէյրութի Հայ Գաղութի Ծանր Կացութեան եւ Անոր Կարիքներուն Շուրջ


«Թորոնթոհայ» կը զրուցէ Միջին Արեւելքի Հայ Դատի Գրասենեակի պատասխանատու եւ Ամերիկեան Համալսարանի դասախօս Վերա Եագուպեանի հետ՝ Պէյրութի Մէջ տեղի ունեցած ուժգին պայթումին հետեւանքով հայկական գաղութին կրած վնասներուն, ստեղծուած ծանր կացութեան եւ անոր անմիջական կարիքներուն շուրջ։