ՀՕՄի Թորոնթոյի «Ռուբինա» Մասնաճիւղի՝ Համալսարանական Մրցանակ-Կրթաթոշակի Յատկացումներն Ու Մրցանակակիրները


Մրցանակակիրները եւ ՀՕՄի Ռուբինա մասնաճիւղի ատենապետուհի Արտա Շահինեան

Կիրակի՝ 27 Յունիս 2021-ին, Աստուածածին Եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՕՄի Ռուբինա մասնաճիւղի՝ Համալսարանական Մրցանակ-Կրթաթոշակի յատկացումները։

Մասնաճիւղին  ատենապետ Արտա Շահինեան շնորհաւորեց մրցանակի արժանացող ուսանողները եւ յայտնեց, թէ Հայ Օգնութեան Միութիւնը մշակած է մնայուն ուսման ծրագիրներ՝ ըլլան անոնք Կեդրոնական Վարչութեան, Շրջանային Վարչութեան եւ կամ տեղական մասնաճիւղերու մակարդակով: Ան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ, թէ 1997-էն ի վեր մասնաճիւղը հաստատած է համալսարանական կրթաթոշակի ծրագիր, որուն միջոցաւ կը տրամադրէ 6 համալսարանական Մրցանակ-Կրթաթոշակներ, որոնք կը կատարուին ըստ ակադեմիական արժանիքներու եւ ուսանողին՝ հայ հասարակական կեանքին մէջ ունեցած գործունէութեան համաձայն, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւր կրթաթոշակ իր կարգին ունի պայմաններ, որոնք պէտք է ամբողջացնէ դիմող աշակերտը:

Շահինեան մրցանակիրներուն անունները ու անոնց ստացած կրթաթոշակները յանձնելէ ետք, մասնաճիւղին անունով շնորհակալութիւն յայտնեց կրթաթոշակ ծրագրի մնայուն հովանաւորներուն եւ բոլոր անոնց, որոնք անկարելին կարելի կ’ընեն, կը հաւատան եւ կը ծառայէն ՀՕՄին եւ հայ ժողովուրդին։

Թորոնթոյի գաղութին կը ներկայացնենք 2020-2021 տարեշրջանի մրցանակ կրթաթոշակի արժանացող աշակերտները:

——————————————————————————————————

2019 -2020 տարեշրջանի համալսարանական Կրթաթոշակ ստացած ուսանողները՝

 

1.-Արամ Աբրահամեան                         Համալսարանական կրթաթոշակ 

2.-Լիզա Պապողլու                                ՀՕՄի Գոլոլեան ֆոնտի ուսուցչութեան կրթաթոշակ 

3.-Խաժակ Փափազեան                       Համալսարանական Մաքիստրոսի եւ աւելի  բարձր ծրագրի հետեւող ուսանողի կրթաթոշակ  

4.-Լարա Տոնոյեան                                  Համալսարանական կրթաթոշակ 

5.-Թիթառ Քարկոցեան                            Համալսարանական կրթաթոշակ 

6.-Լոււսին Համբարձումեան                  Դրօ Նաճարեան ֆոնտի կրթաթոշակ 

7.-Կարինէ Մաթոսեան                             Դրօ Նաճարեան ֆոնտի կրթաթոշակ 

 

Յիշեցնենք, որ ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութիւնը ունի համլսարանական կրթաթոշակ ծրագիր, որուն ժամկէտն է ընդհանրապէս գարնան Ապրիլ 1-ը: Մանրամասնութիւնները կարելի է գտնել ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան կայքէջը այցելելով ARS1910.org:

Գանատայի Շրջանը ունի կրթաթոշակ ծրագիր, որ կը տրամադրէ 12 համալսարանական եւ 5 College-ի ծրագիրին հետեւող աշակերտներու:

Այս տարի եւս, ինչպէս ամէն տարի մինչեւ Յուլիս ամսուն վերջաւորութեան կ’ընդունուին գանատաբնակ հայ ուսանողներու դիմումնագրերը:

Այն ուսանողները, որոնք այս 2021-ի գարնան ամբողջացուցին իրենց առաջին տարին կրնան այցելել ARS-Canada.ca կայքէջը՝ ստանալու յաւելեալ տեղեկութիւններ: