day : 02/09/2017 2 results

Azerbaijan Bans Two Canadian Lawmakers for Visiting Artsakh

(The Globe and Mail ). Canadian MPs Tony Clement and Rachael Harder have been banned from Azerbaijan for visiting Nagorno Karabakh (Artsakh). Azerbaijan's foreign ministry has accused the MPs of falling for the "propaganda of the Armenian side". The Conservative MPs are visiting the region on a trip organized by One Free ...

Արցախի Մէջ Մեծ Շուքով Կը Նշեն Անկախութեան Հռչակման 26րդ Տարեդարձը (լուսանկարներ)

«Արցախփրես»․- Արցախի անկախութեան հռչակման 26րդ տարեդարձի տօնական ձեռնարկներու շարքը այսօր սկսաւ դեռ առտու կանուխէն: Մայրաքաղաքին մէջ առաւօտեան սկսաւ մարդոց հոսքը դէպի Ստեփանակերտի յուշա...