day : 30/10/2017 4 results

Տատիկի Խոհանոց․ Պուրսայի Խորոված

Հայաստանի խորովածը միշտ ալ համեղ եւ հրապուրիչ եղած է. առաջին հերթին, այն պատճառով որ մթերքը (միսն ու բանջարեղէնը) բնական աճեցուած է, ապա նաեւ հայերը կը սիրեն «կրակի հետ խաղալ», խորոված պատրաս...

Կոչ՝ Թորոնթոյի Մէջ Բնակող Լիբանանահայ Մեր Հայրենակիցներուն

Լիբանանի Խորհրդարանական յառաջիկայ ընտրութիւններուն առ ի պատրաստութիւն, Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը ձեռնարկած է լիբանանցի քուէարկողներու ելեկտրոնային արձանագրութեան աշխատանքին, այդ ճամբով ապա...

Chris Bohjalian’s ‘The Flight Attendant’ to get a TV treatment

PanARMENIAN.Net - 'The Flight Attendant', an upcoming novel by American writer of Armenian origin Chris Bohjalianwill be adapted for television series. 'The Big Bang Theory' star Kaley Cuoco has launched a production company, Yes, Norman Productions, which has entered an exclusive multi-year deal with ...

Add me to your blacklist, Serj Tankian tells Azerbaijan

(PanARMENIAN) – System OF A Down frontman Serj Tankian is encouraging Baku to add him to the list of all the individuals who have been banned from Azerbaijan for visiting Nagorno Karabakh (Artsakh). “Add me to that list as I’ve been to Artsakh more than once. Make it a +3 as I was w/ Atom Egoyan, Arsinee Khanjian & Eric Nazarian last ...