day : 04/12/2017 3 results

Prime Minister Justin Trudeau’s Message on the occasion of the ‘Canadian Stories: Our Shared Experience over 150 Years’ conference

 I am pleased to extend my warmest greetings to everyone attending Canadian Stories: Our Shared Experience over 150 Years. This event, organized by the Armenian National Committee of Canada and the Holodomor Research and Education Consortium, is being held simultaneously in Toronto, Montreal and Vancouver, and video conferenced across ...

Serj Tnakian is planning to create Armenian coffee brand

“Expert”- System Of A Down frontman Serj Tnakian is planning to create an Armenian coffee brand. The artist revealed the plans in an interview with. Asked about the most important thing to him right now, Tankian said: “Today the most important thing to me is my family, my son. Spending time with him is more valuable to me than anything else ...

Հայերը Եղած են Թեհրանի Մէջ Առաջին Չիփս Պատրաստողները

«Մետիամաքս»․ Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի վերջին տարիներուն Իրանի մայրաքաղաքին մէջ յայտնուած ամերիկեան զօրքերը կը կարօտնային հայրենիքը: Անոնցմէ շատերը կ՛երազէին գարեջուր վայելել ...