day : 15/03/2018 6 results

Maryland avenue in US city of Glendale to be renamed to Artsakh Street

Maryland avenue between Wilson and Harvard Street of the US city of Glendale can be renamed to Artsakh Street in honor of the Republic of Artsakh, the Armenian National Committee of America-Western Region said, reports Armenpress.  On March 13 the Glendale City Council unanimously voted to begin the process of renaming Maryland avenue to ...

Pulitzer Prize-winner Peter Balakian named 13th Janet Weis Fellow

American Pulitzer Prize-winning poet Peter Balakian, who has Armenian roots, is the 13th Janet Weis Fellow in Contemporary Letters at Bucknell University, the university said on its website. Balakian is the Donald M. and Constance H. Rebar Professor of the Humanities in the Department of English and director of creative ...

Canadian lawmaker commemorates Sumgait pogrom

(The Suburban)- Canadian lawmaker MP Emmanuella Lambropoulos recently commemorated in the Commons the 30th anniversary of the Sumgait pogrom, in which the ethnic Azerbaijan population attacked members of the Armenianpopulation of the town of Sumgait. The MP said the attacks took place in February 1988. "This was a time ...

Members of Congress Welcome Artsakh President to Capitol Hill on Historic Visit

Artsakh President Bako Sahakian addresses members of Congress on Capitol Hill on Wedneday WASHINGTON—In a first-ever visit to the U.S. Capitol by an Artsakh (Nagorno Karabakh) head of state, President Bako Sahakian delivered a powerful pro-peace and prosperity message to the American people, thanking U.S. legislators for ongoing aid programs ...

Հանդիպումներ՝ Գանատայի Մէջ ՀՀ Դեսպան Լեւոն Մարտիրոսեանի Հետ

Մարտ 9ին, Տ. Բաբգէն Արք. Չարեան` ընկերակցութեամբ Տ. Վարդան Վրդ. Թաշճեանի, ատենապետ Կրօնական Ժողովի եւ տիկին Ծովիկ Թերզեանի, ատենապետ Ազգային Վարչութեան եւ Դիւանապետին, այցելեց Հայաստանի Հանրա...

Միջազգային Իրաւունքի Մասնագէտը կը Հաստատէ Արցախի Ինքնորոշման Իրաւունքը

Յարութ Սասունեան 2018 Փետրուար 27ին, Պրիւքսէլի մէջ Եւրոպական Խորհրդարանին մէջ տեղի ունեցաւ հանրային քննարկում՝ Արցախի ինքնորոշման իրաւունքին վերաբերեալ: Զայն կազմակերպած էին Եւրոխորհրդ...