day : 31/07/2018 1 result

Բերիոյ Հայոց Թեմի Տարածքին Սկիզբ Առին Վերականգնումի եւ Վերաշինութեան Աշխատանքները. Հաղորդագրութիւն

Հալէպի ազատագրումով, գլխաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, սկիզբ առին Թեմի տարածքին վերականգնումի եւ վերաշինութեան նախապատրաստական աշխատանքները, մասնագիտա...