day : 07/08/2018 1 result

Տատիկի Խոհանոց․ ԹՈՒԹ ԵՒ ԹԹԱՉԻՐ

Մայրամապուր Դե­ռեւս 5րդ ­դա­րու հայ պատ­միչ­նե­րը կը յի­շա­տա­կեն թթե­նիի առ­կա­յու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի մէջ․ ՙթութ՚ բա­ռի ար­մա­տըˋ պարս­կե­րէն կամ ա­րա­մե­րէն լե­զո­ւէն կու գայ: Ամ...