day : 16/08/2018 2 results

Australian Senator Eric Abetz calls on recognizing Armenian Genocide

"Armenpress"- Momentum to recognise the Armenian Genocide continued to build in Australia's Federal Parliament, with high-profile Senator Eric Abetz rising in the Upper House to express his "hope that Australia will be in the vanguard of this just endeavour to obtain recognition and reparation for the plight of the world's Armenian peoples, as our ...

Ուրֆայի Հայկական Պատմական Եկեղեցին Կործանման Եզրին է

"Էրմէնիհապեր",- Այժմեան Թուրքիոյ Շանլըուրֆա (Ուրֆա) նահանգի Գերմուշ գիւղի հայկական Սուրբ Աստուածածին պատմական եկեղեցին ոչնչացման եզրին է։ Հակառակ անոր, որ եկեղեցին յայտարարուած է «զբօսա...