day : 17/09/2018 1 result

Ներկայ Ըլլալ Տեղական Դատարան՝ Հայ Կեդրոնի Կողքին Բարձրայարկ Շէնքերու Կառուցման Ծրագիրին Դէմ Բողոքելու Համար

Սեպտեմբեր 24ին, առաւօտեան ժամը 10:00ին տեղական շինարարական նախագիծերու բողոքի դատարանին մէջ (Local Planning Appeal Tribunal – LPAT, 655 Bay Street, 16th floor Toronto) տեղի պիտի ունենայ Հայ Կեդրոնի կից 2450 Victoria Parkի ...