day : 13/01/2019 2 results

Թորոնթոյի Միջ-Յարանուանական Մարմնի Հայաստանի Երկրաշարժի 30ամեակին Նուիրուած Հանդիսութիւն

Օրուան բանախօսներ՝ Զարեհ Աւագ քհնյ․Զարգարեան, Եղիա Ծ․ Վրդ․ Քիրէջեան, Տոքթ․ Անի Հասըրճեան, Գեղարդ Ծ․ Վրդ․ Քիւսպէքեան եւ Յակոբ Ճամպազեան։ Մա­տաթ Բ․ Մա­մու­րեան Հա­յաս­տա­նի ա­ւե­րիչ ...

Resolution time (and) again…

By: Talyn Terzian-Gilmour I’ve always been fascinated with time. When I was growing up, time was not measured in minutes or hours but by all the places outside of the present. I would dream of a future world with teleportation so that I could be with my cousins in Canada one day, and my cousins in Europe and the Middle East, the next. I ...