day : 15/02/2019 2 results

Congress puts breaks on pending U.S. arms sales to Turkey

The US Congress has passed a far-ranging spending bill today that includes two provisions regarding Turkey that are backed by the Armenian National Committee of America (ANCA) and the Hellenic American Leadership Council (HALC). The first provision blocks the sale of weapons to Turkish President Recep Erdogan’s security detail unless Secret...

Մաքրոն Պետական Այցով Հայաստան Գալու Մտադրութիւն Յայտնած է

Փետրուար 14ին ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեան ընդունած է Հայաստանի մէջ Ֆրանսայի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ժոնաթան Լաքոթը: Հանդիպման ընթացին դեսպան Լաքոթ նշած է, որ Ֆրանսան պատ...