day : 08/04/2019 1 result

Քիւրտիստանի Մայրաքաղաք Էրպիլի Մէջ Կատարուեցաւ Հայկական Առաջին Նորակառոյց Եկեղեցւոյ Օծումը

«Հայերն այսօր»,- Ապրիլ 6ին  Քիւրտիստանի մայրաքաղաք Էրպիլի Այնքաուա շրջանին մէջ բացումը եւ օծումը կատարուեցաւ հայկական առաջին նորակառոյց եկեղեցիին: Եկեղեցւոյ օծումը կատարեց  Իրա...