day : 17/10/2019 2 results

Armenia Elected To UN Human Rights Council

(Armradio)- Armenia has been elected to the UN Human Rights Council (HRC) with 144 supporting votes, Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan said in a Twitter post. He expressed gratitude to all supporters, UN member states for the trust. “Committed to working hard and cooperating with all our partners in promoting the human rights&nb...

Հայկական Լաւաշը Աշխարհի 50 Լաւագոյն Հացերու Շարքին Երկրորդն է. CNN-ի Անդրադարձը

Կիներ լաւաշ կը թխեն թոնիրի մէջ Հայկական լաւաշը յայտնուած է աշխարհի 50 լաւագոյն հացերու շարքին է։ CNN-ի մէջ հրապարակած յօդուածի մը մէջ ներկայացուցած է աշխարհի 50 լաւագոյն հացերը, որոնց մէջ հայկ...