day : 04/11/2019 3 results

Forbes: Armenian Wines Look Toward a Brilliant Future

(Armradio)-Armenian wines—despite a checkered past—look toward a brilliant future, Tom Mullen writes in an article published by Forbes. “In a land resembling a cross between rural Utah, inland California and South Pass, Wyoming, with a capital city (Yerevan) that is safe, attractive and progressive, modern Armenian winemakers are a diverse ...

Մասիսը՝ Ռանչպար Գիւղէն

AK  ֆէյսպուքեան էջը այսօր Արարատի լուսանկարը տեղադրած է իր էջին վրայ՝ վերնագրելով՝ Մասիսը Ռանչպար գիւղէն: Աշնանային սառն լուսաբաց: Ռանչպար ֆիւղը կը գտնուի Հայաստանի Արարատի մարզին մէջ, Ան ...

US Government Assistance to Armenia up 40% in 2019

(News.am)-The United States Embassy announced that the U.S. Government has further increased assistance funding to Armenia in 2019.  The figure for this year is more than $60 million, which represents a 40% increase over last year’s amount. The funding includes projects managed by not only the Department of State and the U.S. Agency for ...