day : 30/11/2019 1 result

Հայաստանի Մէջ 400 Mwh Հզօրութեամբ Արեւային Ելեկտրակայաններ Պիտի Կառուցուին

Նոյեմբեր 30-ին Ապու Տապիի մէջ Masdarի գործադիր տնօրէն Մուհամատ Ջամիլ Ալ Ռամահին եւ Հայաստանի պետական հետաքրքրութիւններու ֆոնտի տնօրէն Դաւիթ Փափազեան կը ստորագրեն համատեղ զարգացման համաձայ...