day : 06/01/2020 1 result

“Աստուծոյ Որդւոյն Ծնունդը` Հրաւէր Փրկութեան”. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Հայրապետական Պատգամը

Արամ Ա․ Կաթողիկոս Ս․ Ծննդեան պատարագի ժամանակ, Անթիլիաս, 6 Յունուսար 2020 Եբրայեցւոց ուղղած իր երկրորդ նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ նորադարձ քրիստոնեաներուն կը պատուիրէ ըսելով` «չըլլայ որ ...