day : 16/04/2020 3 results

Armenian Engineers to Start Manufacturing Ventilators

(Armenpress)- The government of Armenia has allocated 90,000,000 drams to the high tech ministry for it to provide the funds as a grant to the Engineering Association NGO to launch the manufacturing of ventilators. The High Tech Ministry had accepted around 300 bids and proposals in a call for designs and research of ventilator productions....

We Are The World: Armenian Musicians Say Thanks To Health Workers

Armenian musicians have performed the cover version of the song “We are the world” in support of heath workers.

Երեսփոխան Արիս Պապիկեան Կ՛անդրադառնայ «Քորոնա» Ժահրին Պատճառով Ստեղծուած Արտակարգ Դրութեան եւ Կոչ Կ՛ուղղէ Հետեւելու Օնթարիոյի Կառավարութեան Ցուցմունքներուն

"Թորոնթոյի Scarborough Agincourt ընտրաշրջանի երեսփոխան Արիս Պապիկեան «Թորոնթոհայ»ի կը կը զեկուցէ "քորոնա" ժահրին պատճառած ճգնաժամի ազդեցութիւնը Օնթարիոյի հայ համայնքի կեանքին մէջ, կառավարութեան ...