day : 11/08/2020 2 results

«Համաճարակը Ծանր Կացութիւն Ստեղծած է Հալէպի Մէջ», «Թորոնթոհայ»ին Կ՛ըսէ Զարմինէ Պօղիկեան

TorontoHye · Interview with Zarmine Chilaboshian Boghigian >Սուրիոյ մէջ ստեղծուած է «Քորոնա» ժահրի մտահոգիչ իրավիճակ։ Խիստ մտահոգիչ է հալէպահայ գաղութին վիճակը։ «Թորոնթոհայ» կը զրուցէ Հալէպի «Գանձասար» թերթի խմբ...

100 Years On, The Treaty of Sèvres Remains An Important Document For Just Solution To The Armenian Cause – President

President Armen Sarkissian "Armradio"- The Treaty of Sèvres was truly a peace treaty, and from this perspective it could have solved one of the most complex issues in our region, the Armenian Question, Armenian President Armen Sarkissian said in an interview with Al-Azmenah. Before the Treaty of Sèvres, the first conference was held in ...