day : 16/09/2021 3 results

Հիւսիսային Ամերիկայի Թեմակալ Երեք Առաջնորդներու Կոչը Լիբանանահայութեան Զօրակցութեան Ի Խնդիր

Հիւսիսային Ամերիկայի երեք թեմերու Առաջնորդները՝ Գերաշնորհ Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոս Դանիէլեան (Արեւելեան Թեմ), Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս  Չարեան (Գանատայի Հայոց Թեմ) եւ Գերաշնորհ ...

Three Prelates Of U.S. And Canada Issue Joint Appeal For Lebanese Armenians

The Prelates of the three Armenian Prelacies of North America, His Eminences Archbishop Anoushavan Tanielian, of the Eastern United States, and Archbishop Papken Tcharian, of the Prelacy of Canada, and His Grace Bishop Torkom Donoyan, of the Western United States, invite their communities to continue their concerted efforts in the noble ...

Aurora to Refocus Prize on Immediate Crises

The Aurora Humanitarian Initiative has announced the adjustment of the structure of its flagship program, the Aurora Prize. From 2022 onwards, half of the Prize award will be directed by the Aurora Humanitarian Initiative to combat one of the worst humanitarian crises where human suffering requires urgent intervention. In addition, this year, ...