day : 02/05/2022 1 result

Զրոյց Երեսփոխան Արիս Պապիկեանի Հետ՝ Օնթարիոյի Մէջ Հայ Համայնքին Վերաբերող Կառավարական Վերջին Որոշումներուն Մասին

Երեսփոխան Արիս Պապիկեան ելոյթի ընթացքին Օնթարիոյի խորհրդարանին մէջ https://soundcloud.com/user-171888552-462367536/interview-with-mp-aris-babikian?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-17188855...