day : 19/03/2023 2 results

Ժինգիալով հաց. Լենային հայկական [vegan] խոհանոցը

Խմբ.՝ Անգլերէն vegan բառին հայերէն թարգմանութիւն առաջարկող բառարան չգտանք. նոյնիսկ դիմեցինք արեւմտահայերէնի մանսագէտներու, որոնք նոր բառեր առաջարկեցին: Հետաքրքրական առաջարկներէն մէկը՝ ...

Ani’s real estate roundup: Consider a property partnership

Greetings readers! This month, we'll be discussing property partnerships. For many young adults in the millennial and GenZ generations, owning property may seem like an impossible feat. However, what if we change our approach to purchasing a home and think about it as an investment instead?  Investing in real estate enables us to build ...