day : 28/03/2023 1 result

Բայց դարձեալ Հայաստանը կը կարօտնայի…

Վահէ Թղլեան Դէպի հայրենիք առաջին այցելութիւնս չէր։ Յաճախ գտնուած եմ Հայաստան, բայց այս անգամուան նման զգացումներ ու յուշեր չեմ ունեցած։ Չեմ գիտեր՝ ինչու այս անգամ տեսակ մը անբացատրելի ...