«Թէեւ չորսս մեր տուներէն ներս հազիւ մէկ ճաշ կամ ընթրիք մը պատրաստած էինք, իրարմով խանդավառուած առաջարկեցինք բանակումին խոհարարի գործը ստանձնել»: (լուսանկարները տրամադրած է հեղինակը)