day : 25/11/2022 1 result

Խոհարարին բանակումը

Լոռի Պէրպէրեան Հոկտեմբերի վերջընթեր շաբաթավերջին ՀՄԸՄ-ի երէց-պարմանուհիները, ինչպէս նաեւ իրենց խմբապետները մեկնեցան աշնանային բանակումի: Անոնց ընկերակցեցան խումբ մը սկաուտներ, որոնք ոչ ...