ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղին կազմակերպած «Տոհմիկ օր»-ը ձօնուած էր Սուրիոյ հայ գաղութին