«Փառք վերածնեալ հայութեան» յուշակոթողը՝ Սրբոց Քառասնից մանկանց եկեղեցուոյ շրջափակին մէջ. Հալէպ, 2006 (լուսանկար՝ Յովիկի)