day : 18/01/2023 1 result

Սուրիահայութիւնը՝ հայրենամերձ բուրաստան, հայեցի ամրոց, անշէջ հնոց

Ստորեւ կը ներկայացնենք ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղին կազմակերպած 28-րդ «Տոհմիկ օր»-ուան առիթով հրատարակուած գիրքին յառաջաբանը. ձեռնարկը ձօնուած էր Սուրիոյ հայ գաղութին: Ժան Հալլաճեան Թ...