Պարոն Մարգար Շարապխանեանը. անզուգական տնօրէնն ու մենտորը