day : 02/11/2023 1 result

Պարոն Մարգար Շարապխանեանը. անզուգական տնօրէնն ու մենտորը

Արցախի ճգնաժամային օրերուն, երբ կը պատրաստուէինք նշել Հայաստանի եւ Արցախի զոյգ անկախութիւնները վարժարանէն ներս, երկու օր անքուն կը մտածէի, թէ ի՞նչ պատգամ պիտի տամ մեր աշակերտութեան, երբ մղո...